Biện pháp thi công hệ thống quản lý tòa nhà - BMS

icon

     Trước khi thi công hệ thống quản lý tòa nhà - BMS thì nhà thầu cần trình biện pháp thi công hệ thống quản lý tòa nhà - BMS và được các bên liên quan phê duyệt nhằm mục đích định hướng cho nhà thầu có quá trình chuẩn bị và công tác thi công tối ưu nhất , qua đó giảm thời gian thi công, giảm chi phí, giảm rủi ro về an toàn và đạt được chất lượng, tiến độ đề ra.


Hình 1: Sơ đồ khối hệ thống BMS

1. Công tác chuẩn bị:

- Kiểm tra các công việc trước đó đã hoàn thành.
- Công tác an toàn:

      Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị an toàn sau:
  + Giàn giáo, chống.
  +  Đai an toàn.
  +  Mũ và giày.
- Bản vẽ chế tạo, chi tiết lắp đặt mới nhất đã được phê duyệt.
- Chuẩn bị vật liệu:
      Các loại vật liệu đã được các bên phê, duyệt:
  + Các chủng loại cáp theo thiết kế.
  + Các tủ DDC, Tủ điều khiển trung tâm, 
  + Bản vẽ.
  + Băng dính màu để đánh dấu cáp.
  + Đai cáp.
  + Kiểm tra dụng cụ đảm bảo còn tốt và vận hành an toàn.

2. Công tác lắp đặt:
a.  Lắp cáp tín hiệu và cáp nguồn:
-  Chiều dài cáp tính toán, màu sắc phải đúng để phân biệt cáp tín hiệu và cáp nguồn.
-  Cáp tín hiệu không đi chung cáp nguồn, tránh gây nhiểu tín hiệu.
-  Chuẩn bị cáp, đánh dấu cáp cứ mỗi 5m dọc trục.
-  Cáp sẽ đi theo ống hoặc máng cáp.
-  Cách điện cáp đảm bảo sau khi kéo cáp.
-  Trong lúc chờ lắp thiết bị, cáp phải được đánh dấu và cuộn tròn lại gọn gàng.
-  Kiểm tra và yêu cầu tư vấn duyệt và chấp nhận.
b.  Lắp bộ DDC:Hình 2: Hình ảnh đấu nối tủ điện DDC

-  Bộ DDC được lắp đặt phải phù hợp với yêu cầu thiết kế, kỹ thuật của dự án.
-  Định vị để lắp ty treo, giá đỡ.
-  Lắp các đầu nối tín hiệu đúng kỹ thuật, siết chặt.
-  Lắp bộ DDC vào giá đỡ.
-  Nối cáp nguồn và cáp tín hiệu cho DDC.
c.   Lắp đặt các bộ cảm biến và relay trung gian
-  Định vị các cảm biến theo bản vẽ thi công
-  Lắp ti treo, giá đỡ cho các cảm biến
-  Lắp cảm biến vào tit reo, giá đỡ
-  Cân chỉnh cảm biến đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật.
-  Lắp relay trung gian vào các tủ thiết bị được giám sát
-  Đấu nối dây điều khiển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
d . Lắp đặt trung tâm giám sát hệ thống BMS:
-  Kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị có phù hợp yêu cầu thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của dự án hay không.
-  Định vị, lắp tủ đựng thiết bị.
-  Lắp thiết bị vào tủ.
-  Kiểm tra nguồn cấp cho hệ thống có điện áp phù hợp hay không.
-  Lắp nguồn dự phòng cho hệ thống.
-  Lắp máng cáp theo tủ đựng thiết bị đã định vị.
-  Đo, cắt dây cáp tín hiệu và cáp nguồn theo tủ và máng đã định vị
-  Lắp các đầu nối vào dây cáp nguồn, cáp tín hiệu.
-  Cắm các dây cáp vào các thiết bị.
-  Lắp các đầu nối, dây nối tín hiệu chắc chắn vào các đối tượng cần quản lý (sensor, thiết bị, ….)
-  Lắp máy tính quản lý hệ thống.
-  Cài đặt, chạy thử màn hình.
-  Kiểm tra lại lần cuối các kết nối giữa các thiết bị.
 Đấu nối trung tâm quản lý hệ thống BMS với các hệ thống khác.

3. Công tác T&C: 
- Kiểm tra tất cả các đầu cáp đấu nối đúng và đảm bảo chắc chắn.
- Kiểm tra tất cả các thiết bị đảm bảo đấu nối đúng.
- Kiểm tra thông mạch, cách điện tất cả dây nối với DDC.
- Vận hành thử đơn động mỗi hệ thống riêng rẽ.
- Vận hành thử liên động tất cả hệ thống. 
- Nghiệm thu liên động có tải những hệ thống cơ điện chịu sự giám sát, điều khiển của hệ thống BMS.

Các tin khác

0903 155 881