Meper

support

Nguồn lực

icon
1. Nguồn nhân lực:
           Meper luôn xác định nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng, là chìa khóa phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Vì vậy  Meper luôn chăm chút, đầu tư thích đáng cho nguồn nhân lực của mình bằng nhiều phương án khác nhau như:
   - Huấn luyện và giúp đỡ nhân viên phát triển kỹ năng chuyên môn.
   - Tạo được môi trường làm việc thân thiện, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.
   - Quan tâm , giúp đỡ nhân viên khi cần thiết để mọi người đều thỏa mãn với công việc.
   - Tạo chính sách bình đẳng, hợp lý và hấp dẫn.
   - Bảo đảm lương thưởng và chế độ đãi ngộ thỏa đáng.
   - Bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động.
   - Hàng năm có các kỳ nghỉ ngắn ngày nhằm giúp nhân viên phục hồi sức lao động và ngày càng gắn bó hơn với công ty.

2. Nguồn tài chính:
         Nhờ quá trình tích lủy trong nhiều năm qua nên Meper  có khả năng tài chính dồi dào, sẵn sàng triển khai những công trình lớn, phức tạp đòi hỏi thời gian thi công lâu và nguồn vốn lớn.

Các tin khác

0903 155 881