Thi công hạ tầng khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3

icon
CĐT: Tập đoàn VRG
Nhà thầu: Meper 
Địa chỉ: Trần Văn Giàu, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Gói thầu: Thi công hạ tầng 
Thời gian thi công: 11 tháng

Các tin khác

0903 155 881