Thi công hệ thống báo cháy - fire alarm

icon
          Để một hệ thống báo cháy - FA hoạt động tin cậy thì sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng và đơn vị thi công phải có nhiều kinh nghiệm trong thi công hệ thống báo cháy - FA. Nhà thầu cơ điện Meper luôn sẵn lòng tư vấn giúp khách hàng có sự lựa chọn tối ưu khi mua các sản phẩm của hệ thống báo cháy - FA 


1. Thi công hệ thống báo cháy thông thường
          Hệ thống báo cháy thông thường bao gồm tủ điều khiển báo cháy thông thường và các thiết bị sau:
- Đầu báo nhiệt thông thường.
- Đầu báo khói thông thường.
- Đầu báo nhiệt gia tăng thông thường.
- Nút nhấn khẩn cấp thông thường.
- Loa, còi.
          Ngoài ra, khi hệ thống báo cháy thông thường được tích hợp thêm nhiều tính năng khác, chẳng hạn như tính năng báo trộm, báo gas, cảnh báo môi trường, ... thì hệ thống báo cháy thông thường sẽ bao gồm thêm các thiết bị để phục vụ cho các tính năng ở trên.


2. Thi công hệ thống báo cháy địa chỉ
          Hệ thống báo cháy địa chỉ bao gồm tủ điều khiển báo cháy địa chỉ và các thiết bị sau:
- Đầu báo nhiệt địa chỉ.
- Đầu báo khói địa chỉ.
- Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ.
- Nút nhấn khẩn cấp địa chỉ.
- Loa, còi.
- Bộ giao tiếp địa chỉ (để giao tiếp giữa hệ thống báo cháy địa chỉ và các thiết bị báo cháy thông thường như loa, còi, đầu báo, ...)
          Ngoài ra, khi hệ thống báo cháy địa chỉ được tích hợp thêm nhiều tính năng khác, chẳng hạn như tính năng báo trộm, báo gas, cảnh báo môi trường, ... thì hệ thống báo cháy địa chỉ sẽ bao gồm thêm các thiết bị để phục vụ cho các tính năng ở trên.
 


3. Thi công hệ thống báo cháy hỗn hợp
          Hệ thống báo cháy hỗn hợp bao gồm tủ trung tâm có chức năng của cả hệ thống báo cháy thông thường và hệ thống báo cháy địa chỉ và các thiết bị sau:
- Đầu báo nhiệt thông thường.
- Đầu báo khói thông thường.
- Đầu báo nhiệt gia tăng thông thường.
- Nút nhấn khẩn cấp thông thường.
- Đầu báo nhiệt địa chỉ.
- Đầu báo khói địa chỉ.
- Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ.
- Nút nhấn khẩn cấp.
- Loa, còi.
- Bộ giao tiếp địa chỉ (để giao tiếp giữa hệ thống báo cháy địa chỉ và các thiết bị báo cháy thông thường như loa, còi, đầu báo, ...)

          Ngoài ra, khi hệ thống báo cháy hỗn hợp được tích hợp thêm nhiều tính năng khác, chẳng hạn như tính năng báo trộm, báo gas, cảnh báo môi trường, ... thì hệ thống báo cháy hỗn hợp sẽ bao gồm thêm các thiết bị để phục vụ cho các tính năng ở trên.
0903 155 881